S a f e H a v e n L T
Parama kariams ir civiliams

Veiklos

Labdaros ir paramos fondas Safehaven LT renka, perka ir tiekia paramą Ukrainos didvyriams, ligoninėms ir civiliams. Parama skirstoma prioritetine tvarka. Pirmiausia parama suteikiama kariams, toms brigadoms, kurios nulinėse pozicijose. Tuomet karo ligoninės, kuriose daugiausia sužeistųjų ir mažiausia medicinos priemonių. Sekantys paramos gavėjai - civiliai gyvenantys pafrontėje arba regionai po katastrofų, naujai išlaisvintose teritorijose. Taip pat fondas organizuoja mokamus militaristinės pirmosios pagalbos kursus Kaune, už kurių surinktas lėšas perkamos priemonės kariams.

shape shape shape shape shape
125,753

Iš viso paaukojote Ukrainai